foto blog
Narysuj pluszowego misia {Archiwum}
25 listopada 2010
Relacja z wydarzenia

Dziękujemy wszystkim za prze piękne prace z misiem w roli głównej. Komisja konkursowa miała jak zawsze bardzo duży kłopot ze wskazaniem prac nagrodzonych. Oprócz 3 nagród, o które walczyliście przyznajemy jeszcze nagrody pocieszenia dla pięciu uczestników konkursu.

Nagroda główna czyli Miś Uszatek w piżamce otrzymuje:
Liwia 5 lat

Nagroda książkowa o Misiu Paddingtonie otrzymuje:
Faustynka 4 lata

Nagroda książkowa o Misiu Paddingtonie otrzymuje:
Milena 7 lat

Nagrody pocieszenia czyli malutkie pluszowe misie otrzymują:
Marek 6 lat
Julia 6 lat
Kuba 5 lat
Wiktoria 4 lata
Kuba 3 lata


Opis imprezy

Pluszowy miś, wierny przyjaciel dziecięcych zabaw, często powiernik największych tajemnic ma swoje święto. Międzynarodowy dzień małego, puszystego misia obchodzony jest 25 listopada.

Z tej okazji już dziś zapraszamy dzieci do udziału w konkursie plastycznym. Tematem przewodnim jest miś.
Prace plastyczne na kartkach (dowolnego formatu) wykonane za pomocą kredek, farb, pisaków lub innych ulubionych plastycznych narzędzi prosimy dostarczyć do dnia 24 listopada godz. 19.00.
Bardzo prosimy o podpisanie prac na odwrocie: imię i nazwisko dziecka, data urodzin, telefon kontaktowy oraz adres mejlowy opiekuna.

25 listopada nagrodzimy 3 najpiękniejsze prace.
Nagrodami są: Pluszowy Miś Uszatek w piżamce oraz książki o misiu Paddingtonie i misiu Uszatku.

Patronem medialnym konkursu jest

Regulamin konkursu:
1.Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym organizowanym przez Cafe Bajarka w Toruniu przyl. Kozackiej 17-19 lokal nr 7 i 8, zwanym dalej Organizatorem.
2. Konkurs rozpoczyna się 24 października 2010 r. - kończy 24 listopada 2010 r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na internetowej stronie www.cafebajarka.pl
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W konkursie mogą wziąć udział dzieci za zgodą opiekuna.
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dostarczenie 1 pracy plastycznej do dnia 24 listopada 2010. Na odwrocie pracy koniecznie należy podać imię, nazwisko oraz wiek autora wraz z kontaktem telefonicznym lub mejlowym.
6. Spośród otrzymanych pracy wyłonione zostaną 3, które otrzymają odpowiednio: Nagrodę Główną oraz 2 nagrody za miejsce II i III. Fundatorem nagród jest Cafe Bajarka.
7. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów Konkursu można przesłać wterminie 14 dni od dnia stwierdzenia przyczyny reklamacji na adres Organizatora. Reklamacje nie zgłoszone po tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
8. Nagrody będzie można odbierać od dnia 25 listopada 2010, od godziny 14.00
9. Prace plastyczne po rozstrzygnięciu konkursu można odbierać do dnia 28 listopada 2010.
10. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie oraz na umieszczenie swoich danych osobowych w adresowej bazie danych Organizatora oraz ich dalsze wykorzystanie i przetwarzanie w celach marketingowych.
11. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Typ: konkurs plastyczny
Impreza przeznaczona dla:
do 1 roku
2–4 lat
5–7 lat
8–15 lat
dorośli
Cafe Bajarka ul. Kaliskiego 36 a, 87-100 Toruń, tel. 798 553 565 kontakt@cafebajarka.pl
urodziny dla dzieci Toruń, sale zabaw Toruń, zabawy dla dzieci, zajęcia przedszkolne, zajęcia dla dzieci Toruń, urodziny dziecka Toruń