foto blog
Konkurs z Aniołami w Cafe Bajarka Zakończony {Archiwum}
18 grudnia 2009
Relacja z wydarzenia

Konkurs z Aniołami zakończony!


komisja w składzie:
Alina Arciszewska Binnebesel (nauczyciel i arteterapeuta), Marzanna Wiśniewska (kierownik literacki teatru Baj Pomorski), Katarzyna Panecka (projaktantka m.in. wnętrza Cafe Bajarka)
wyłoniła 5 prac. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że wybór był ogromnie duży i trudny.

Nagrodę główną (podwójne zaproszenie na przedstawienie "Opowieść Wigilijna oraz zestaw książek) otrzymuje Kuba Zalewski lat 5 za szczerość wypowiedzi plastycznej, oryginalność i świetny dobór kolorów.

Nagroda specjalna (zestaw książek oraz piękny anioł z masy solnej podarowany przez panią Alinę Arciszewską Binnebesel) jest dla Agnieszki Osińskiej lat 11

Wyróżenienia (nagrody książkowe) otrzymują:
Ola Tarasiuk lat 9 oraz Jaś Tarasiuk lat 7
Franciszek Szweda lat 4,5
Natalia Jastrzębska lat 8


Opis imprezy

Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom za piękne prace i serduszka włożone w ich wykonanie.
Zapraszamy wszystkich wykonawców w nabliższą sobotę 19 grudnia 2009 na godzinę 12.00, na spotkanie ze Świętym Mikołajem i uroczyste rozdanie nagród.
Prace można odbierać w Cafe Bajarka do 15 stycznia 2009. 

19 grudnia 2009 o godz. 12.00 nagrody wręczy

 gość specjalny: Święty Mikołaj

Regulamin konkursu:
1.Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym organizowanym przez Cafe Bajarka w Toruniu przyl. Kozackiej 17-19 lokal nr 7, zwanym dalej Organizatorem.
2. Konkurs rozpoczyna się 19 listopada 2009 r. - kończy 17 grudnia 2009 r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu, o czym zawiadomi komunikatem zamieszczonym na internetowej stronie www.cafebajarka.pl
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W konkursie mogą wziąć udział dzieci za zgodą opiekuna.
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dostarczenie 1 pracy plastycznej do dnia 17 grudnia 2009. Na odwrocie pracy koniecznie należy podać imię, nazwisko oraz wiek autora wraz z kontaktem telefonicznym lub mejlowym.
6. Spośród otrzymanych pracy wyłonione zostaną 3, które otrzymają odpowiednio: Nagrodę Główną oraz 2 nagrody za miejsce II i III. Fundatorem Nagrody Głównej jest teatr dziecięcy Baj Pomorski, fundatorem nagród pozostałych jest sklep Cafe Bajarka. Nagrodą główną są 2 biety do teatru Baj Pomorski na przedstawienie "Opowieść Wigilijna" w dniu 20 grudnia o godz. 16.00. Lista osób nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie www.cafebajarka.pl w dniu 18-11-2009.
7. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów Konkursu można przesłać wterminie 14 dni od dnia stwierdzenia przyczyny reklamacji na adres Organizatora. Reklamacje nie zgłoszone po tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
8. Nagrody zostaną wręczone w dniu 19 grudnia 2009 o godzinie 12.00 podczas uroczystej wizyty Świętego Mikołaja w Cafe Bajarka.
9. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie oraz na umieszczenie swoich danych osobowych w adresowej bazie danych Organizatora oraz ich dalsze wykorzystanie i przetwarzanie w celach marketingowych.
10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

Miejsce: Cafe Bajarka
Typ: Konkurs
Impreza przeznaczona dla:
2–4 lat
5–7 lat
8–15 lat
dorośli
Cafe Bajarka ul. Kaliskiego 36 a, 87-100 Toruń, tel. 798 553 565 kontakt@cafebajarka.pl
urodziny dla dzieci Toruń, sale zabaw Toruń, zabawy dla dzieci, zajęcia przedszkolne, zajęcia dla dzieci Toruń, urodziny dziecka Toruń