Plan zajęć WRZESIEŃ 2020-CZERWIEC 2021

poniedziałek

wtorek 

środa 

czwartek 

piątek 

sobota 

           

 

   

 

 

9:00-11:00
Laktacyjna
grupa

*co 3. sobota
AKTYWNA

  10:00-10:40
Maluszkowo
1,5-2,5 lat
od 15 września
09:00-11:00
Poranki artystyczne
z j. angielskim

3-5 lat
  od 16 września
 10:00-11:00
2-3,5 lat
AKTYWNA
    11:00-11:45
BALET

5 lat
AKTYWNA
           11:50-12:40
BALET
6-7 lat
AKTYWNA
         

12:15-13:00
  AKADEMIA
MŁODEGO
AKTORA

   
5-10 LAT
     ZAPISY

16:00-16:45
Muzykalne Brzdące
8 do 24 m/cy
  AKTYWNA

16:00-16:30
BALET

3-4 lata
  AKTYWNA

 16:00-16:45
Muzykalne Nutki
 3-4 lata
AKTYWNA

 

16:00-17:00
Kreatywki, czyli
kreatywne zajęcia
plastyczne

5-10 lat
AKTYWNA

 17:00-17:45
Muzykalne Smyki
2-3,5 lat
AKTYWNA

16:35-17:15
BALET
5 lat
Start 15.09

 17:00-17:45
Muzyczna Akademia
4-6 lat
AKTYWNA
17:00-18:00
Zajęcia adaptacyjne
do przedszkola

2-3,5 lat
Start 17.09
 

18:00-18:45
Zabawy z
językiem angielskim
i plastyką

3-4 lata
AKTYWNA

17:30-18:45
  ROBOTYKA
5-10 lat
AKTYWNA
  17:00-18:30
Akademia Smyka
3,5-5 lat
AKTYWNA
   
 
 18:30-19:20
Balet dla doosłych
 
       
* podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191 t.j. z póź.zm)
 
Szanowni Państwo,
w związku z otrzymaniem niepokojących sygnałów dotyczących bezprawnego wykorzystania nazw prowadzonych przez nas zajęć oraz programów tych zajęć, przez firmy o zbliżonym profilu działalności,niniejszym informujemy, iż Cafe Bajarka posiada autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe do wszystkich publikowanych materiałów znajdujących się w harmonogramie zajęć w tym nazwy zajęć, program/opis zajęć.

W związku z powyższym prosimy o zaprzestanie działań polegających na kopiowaniu i/lub wykorzystywaniu w/w materiałów jako własne. W przeciwnym razie zmuszeni będziemy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego bowiem powyższy czyn stanowi podstawę odpowiedzialności karnej przewidzianej przepisami art.116 § 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191 t.j. z póź.zm). 
 
RABAT 10% - na każdy kolejny karnet (rabat liczymy od karnetu o mniejszej wartości); rabaty nie łączą się z innymi promocjami

ZAPISY
- oznacza, że grupa nie jest jeszcze aktywna, trwają zapisy, po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych grupa rozpoczyna pracę.
AKTYWNA - oznacza, że grupa pracuje i jeśli są wolne miejsca, można do niej dołączyć.

sklep na Etsy dla dzieci i dla mam
Cafe Bajarka ul. Grudziądzka 144, 87-100 Toruń, tel. 798 553 565 kontakt@cafebajarka.pl
urodziny dla dzieci Toruń, sale zabaw Toruń, zabawy dla dzieci, zajęcia przedszkolne, zajęcia dla dzieci Toruń, urodziny dziecka Toruń