Zabawy matematyczno-logiczne

Zabawy logiczno - matematyczne - to świetny sposób na zachęcenie dzieci do zabawy liczbami i oswajanie ich z nauką matematyki. Uczą też analitycznego myślenia i rozwiązywania - z pozoru skomplikowanych- problemów.

Dziecko rozwijając umiejętności logiczno - matematycznie interesuje się liczbami, uwielbia zadania rachunkowe, zagadki,puzzle, eksperymenty. Szybko operuje „skrótami" matematycznymi,ma doskonałą pamięć do liczb, wzorów. Poszukuje logicznego wyjaśnienia zjawisk w celu ich lepszego zrozumienia. Doskonale potrafi  zauważyć związki między obiektami. Lubi zadawać pytania.

Gry i zabawy edukacyjne dają wiele możliwości, stwarzając warunki do wszechstronnego rozwoju. Z jednej strony maksymalnie angażują uczniów w proces uczenia się dzięki swojej atrakcyjnej formie, z drugiej zaś - dzięki zabawie dzieci są w stanie przyswoić więcej wiadomości niż w wypadku stosowania metod podających.Dzięki takim działaniom edukacja matematyczna może być nowoczesna, przyjazna i skuteczna, może też, a nawet powinna,rozbudzać ciekawość uczniów i chęć do kontynuowania nauki.Decyzja o podjęciu aktywności w trakcie ćwiczeń, gier i zabaw należy zawsze do dziecka. Nauczyciel pełni funkcję wspierającą,doradczą i inspirującą. Jest przewodnikiem po świecie nowych wiadomości i przydatnych umiejętności.

Czas trwania zajęć: 45 minut (45 minut zajęć + 30 minut zabaw w strefie malucha lub w sali aktywnej)

Rodzeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach może skorzystać z sali zabaw za dodatkową opłatą (według cennika).

Karnet na 4 zajęcia ważny jest przez 5 tygodni; nieobecności można odrabiać w czasie trwania karnetu.

 Wejście na salę warsztatową wyłącznie w obuwiu zastępczym, najlepiej na miękkiej podeszwie. Ubiór  powinien być wygodny nie krępujący ruchów.  Bardzo prosimy aby rodzice/opiekunowie odwiedzali nas z dziećmi bez infekcji.
dzień
godzina
karnet jednorazowe
wejście
status
 środa
16:30-17:15
 90,00  33,00 ZAPISY

*Osiągnięcia i zakres wiedzy i umiejętności do opanowania na etapie nauczania przedszkolnego oraz na I etapie edukacyjnym szczegółowo określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.


sklep na Etsy dla dzieci i dla mam
Cafe Bajarka ul. Kaliskiego 36 a, 87-100 Toruń, tel. 798 553 565 kontakt@cafebajarka.pl
urodziny dla dzieci Toruń, sale zabaw Toruń, zabawy dla dzieci, zajęcia przedszkolne, zajęcia dla dzieci Toruń, urodziny dziecka Toruń